Config serwera

przez | 26/03/2011

    W niniejszym poradniku przedstawię Wam i opiszę jak zrobić własny
confing do serwera. Musimy zacząć od uruchomienia np. Notatnika i wlejenia takiego kodu, który później
poddajemy modyfikacji:

set sv_hostname „Nazwa serwera”
set scr_motd „Przywitanie na serwerze”

// ^1 = czerwony

// ^2 = zielony
// ^3 = zolty
// ^4 = ciemnoniebieski
// ^5 = jasnoniebieski

// ^6 = purpurowy
// ^7 = bialy

//Hasla

set g_password „” // ustawia haslo Twojego serwa

set g_needpass „0”

seta rconpassword „haslo rcona”

set sv_privatepassword „” //prywatne haslo serwa

//console log – 0=no log 1=buffered 2=continuous 3=append

set g_logsync „2”
set g_log „games_mp.log”

//Network Settings

set net_ip 127.0.0.1 // Tu wpisujesz swoj IP

set net_port 28960 // Tu wpisujesz nr portu
set sv_maxping 700 //maksymalny dopuszczalny ping
set sv_minping 0
set sv_maxrate 25000
set sv_minrate 0

//Server Ram Settings

set com_hunkmegs „128”

//Player Slot Settings

set sv_maxclients „5” //maksymalna liczba graczy

set sv_privateclients „1” //maksymalna liczba prywatnych graczy
set g_banIPs „”

// Idle Players, Spectators, and Timeouts

set g_inactivity „120”

set g_inactivityspectator „240”

set sv_timeout „300”

// Corpse Time

set sv_zombietime „5”

// Death Messages

set sv_obituary 1

// MASTER SERVERS TO REPORT TO

sets sv_master1 „coduomaster.activision.com”

sets sv_master2 „master.gamespy.com:28960”

sets sv_master3 „master0.gamespy.com”

sets sv_master4 „clanservers.net”

sets sv_master5 „coduoauthorize.activision.com”

seta sv_gamespy „1”

//ustawienia broni

set scr_allow_bar „1” //0 – wylaczona bron 1 – wlaczona bron

set scr_allow_bren „1”

set scr_allow_enfield „1”

set scr_allow_fg42 „0”

set scr_allow_kar98k „1”

set scr_allow_kar98ksniper „1”

set scr_allow_m1carbine „1”

set scr_allow_m1garand „1”

set scr_allow_mp40 „1”

set scr_allow_mp44 „1”

set scr_allow_nagant „1”

set scr_allow_nagantsniper „1”

set scr_allow_panzerfaust „1”

set scr_allow_ppsh „1”

set scr_allow_springfield „1”

set scr_allow_sten „1”

set scr_allow_thompson „1”

set scr_allow_pistols „1”

set scr_allow_satchel „1”

set scr_allow_smoke „1”

set scr_allow_grenades „1”

set scr_allow_flamethrower „1”

set scr_allow_artillery „1”

set scr_allow_bazooka „1”

set scr_allow_mg34 „1”

set scr_allow_dp28 „1”

set scr_allow_mg30cal „1”

set scr_allow_gewehr43 „1”

set scr_allow_svt40 „1”

// ustawienia pojazdow

set scr_allow_flak88 „1”

set scr_allow_su152 „1”

set scr_allow_elefant „1”

set scr_allow_panzeriv „1”

set scr_allow_t34 „1”

set scr_allow_sherman „1”

set scr_allow_horch „1”

set scr_allow_gaz67b „1”

set scr_allow_willyjeep „1”

// zaawansowane ustawienia

set scr_allow_vote „1”

set g_allowvote „1”

set g_allowvotetempbanuser „0”

set g_allowvotetempbanclient „0”

set g_allowvotekick „1”

set g_allowvoteclientkick „1”

set g_allowvotegametype „1”

set g_allowvotetypemap „1”

set g_allowvotemap „1”

set g_allowvotemaprotate „1”

set g_allowvotemaprestart „1”

set scr_shellshock „1”

set scr_drophealth „0”

set scr_battlerank „1”

// KillCam

set scr_killcam „0”

set scr_freelook „0”

set scr_spectateenemy „0”

// Auto Team Balance

set scr_teambalance „1”

// Friendly Fire

set scr_friendlyfire „3” //0 – wylaczony 1 – on 2 – wlaczony 3 – wspolnie

// PURE server settings

set sv_pure „1”

//Downloads from server

seta sv_floodProtect „0”

seta sv_timeout „300”

seta sv_reconnectlimit „3”

seta sv_allowAnonymous „1”

seta sv_allowdownloads „0”

seta sv_dl_maxRate „42000” //max download speed 42000 = 12kb

//HTTP Redirect Downloads

seta sv_wwwDownload „0”

seta sv_wwwBaseURL „”

seta sv_wwwDlDisconnected „0”

// Ustawienia trybow gry

// gametype bas (Base Assault)

set scr_bas_scorelimit „0”

set scr_bas_timelimit „60”

set scr_bas_roundlimit „2”

set scr_bas_roundlength „20”

set scr_bas_respawn_wave_time „10”

set scr_bas_startrounddelay „5”

set scr_bas_endrounddelay „5”
set scr_bas_clearscoreeachround „1”

// gametype ctf (Capture the Flag)

set scr_ctf_scorelimit „7”

set scr_ctf_timelimit „60”

set scr_ctf_roundlimit „0”

set scr_ctf_roundlength „10”

set scr_ctf_startrounddelay „5”

set scr_ctf_endrounddelay „5”

set scr_ctf_clearscoreeachround „1”

set scr_ctf_showoncompass „0”

// gametype dom (Domination)

set scr_dom_scorelimit „7”

set scr_dom_timelimit „60”

set scr_dom_roundlimit „0”

set scr_dom_roundlength „20”

set scr_dom_respawn_wave_time „10”

set scr_dom_startrounddelay „5”

set scr_dom_endrounddelay „5”

set scr_dom_clearscoreeachround „0”

//Behind Enemy Lines Default Description

set scr_bel_alivepointtime „15”

set scr_bel_scorelimit „75”

set scr_bel_timelimit „20”

//Deathmatch Default Description

set scr_dm_scorelimit „50”

set scr_dm_timelimit „30”

//Retrieval Default Description

set scr_re_graceperiod „15”

set scr_re_roundlength „5”

set scr_re_roundlimit „”

set scr_re_scorelimit „”

set scr_re_showcarrier „0”

set scr_re_timelimit „20”

//Search and Destroy Default Description

set scr_sd_graceperiod „15”

set scr_sd_roundlength „3”

set scr_sd_roundlimit „”

set scr_sd_scorelimit „”

set scr_sd_timelimit „15”

//Team Deathmatch Default Description

set scr_tdm_scorelimit „100”

set scr_tdm_timelimit „20”

//HeadQuarters Default Description

set scr_hq_timelimit „20”

set scr_hq_scorelimit „450”

//PUNKBUSTER

PB_SV_ENABLE

WAIT

// Startowy tryb gry

set g_gametype „dm” //gametype: bel, dm, re, sd, tdm, hq, dom, bas, ctf

// Map rotation.

set sv_maprotation „gametype dm map mp_carentan”

MAP_ROTATE

// Informacje publiczne

sets .Admin „Twoje pseudo” // Make it your IRC or site nick maybe (optional)

sets .Email „Twoj e-mail” // You’re email address (optional)

sets .URL „stronaserwera.pl” // your website here (optional)

sets .Host „” // host website here (optional)

sets „URL” „” // your website here (optional)

Tą oto konfigurację serwera zapisujemy np. jako serwer.cfg (nie serwer.cfg.txt) i wklejamy
do folderu UO (jeśli dla CoDUO) lub Main (jeśli dla zwykłego CoD).
Tworzymy specjalny skrót to uruchamiania serwera. W tym celu tworzymy
najzwyklejszy skrót do trybu MP, wchodzisz do jego właściwości i dopisujesz parametr:

+set dedicated 2 +exec serwer.cfg +map_rotate

Może to wyglądać przykładowo tak:

C:\Gry\Cod\CoDUOMP.exe +set dedicated 2 +exec serwer.cfg +map_rotate

Podany config przystosowany jest głównie dla CoDUO, ale nie powinno być problemów
ze zwykłym CoD (testowalem osobiście).
Jeśli nie wiesz jak sprawdzić IP artykuł o tym znajdziesz na końcu poradnika Własny serwer.
Wszelkie pytania dotyczące powyższego artykułu proszę kierować na Forum FkCoD Site – dział Multiplayer.
Znajdziesz je TUTAJ.

Powodzenia
Opracował Filek

Dodaj komentarz