Konsola

przez | 26/03/2011

Każda komenda musi być poprzedzona znakien „/”. Inaczej komendy nie będą działać!

banClient – zbanowanie kogoś poprzez podanie numeru klienta.
banUser – ban poprzez podanie ksywki klienta.
centerview – wycentrowanie widoku.

clear – wyczyszczenie okna konsoli.

clientinfo – wyświetla listę informacji o kliencie.

cmdlist – wyświetla listę wszystkich komend.

connect – łączenie z serwerem za pomocą adresu ip.
demo – odtwarzanie plików demo.

disconnect – rozłączenie z serwerem.

dumpuser – lista informacji użytkownika.

exec – wywoływanie pliku konfiguracyjnego.

fs_openedList – wyświetla listę otwartych plików .pk.

fs_referencedList – wyświetla listę plików zgromadzonych w plikach .pk.

gfxinfo – informacje na temat grafiki.

kick – wykopywanie gracza o danej ksywce.

killserver – wyłączenie serwera.

localservers – wyświetla listę serwerów lokalnych.

map – włącza mapę o danej nazwie.

map_restart – restart mapy.

password – ustawianie hasła do logowania na serwer.

quit – wychodzisz z gry.

reconnect – łączenie z serwerem, z którym ostatnio się łączyłeś.

record [nazwa pliku] – nagrywanie pliku demo.

say – pisanie do spektatorów.

say_team – pisanie do zespołu.

screenshotJPEG – robi screena w formacie .jpg.

serverinfo – informacje o statusie serwera.

stoprecord – zatrzymanie nagrywania dema.

systeminfo – wyświetla informacje o systemie.

toggleconsole – włącza i wyłącza konsolę.

writeconfig – zapis konfiguracji do pliku.

Dodaj komentarz